Welkom


 

foto ouderraad

Voorzitter

Eind schooljaar 2016 – 2017 nemen we dankbaar afscheid van Anneleen De Temmerman als voorzitter.
Drie jaar lang was Anneleen de drijvende kracht achter dit dynamisch team.  Bedankt Anneleen!!
Steven Lammens zal Anneleen opvolgen vanaf september 2017.  Veel succes steven! –


Visie

We willen graag een brug zijn tussen de directie en de ouders want dit is ons hoofddoel.

De werking van de ouderraad concentreert zich rond vier pijlers:

dialogeren (intens vertrouwensvol contact met directie en leerkrachten)

ondersteunen (financieel en materieel: klussen, opendeurdag, feestelijke gelegenheden, …)

informeren (vormings- en infoavonden)

vertegenwoordigen (via VCOV naar beleidsorganen, via ouders naar directie, …)


Wat doen we concreet?

De ouderraad komt maandelijks éénmaal bij elkaar om de vragen en opmerkingen van ouders te bespreken.
We doen dit op een respectvolle en discrete manier

Verder organiseert  of ondersteunt de ouderraad  activiteiten op school.  Bij bepaalde activiteiten slagen we er ook in om geld in te zamelen.


Wie kan lid worden?
Elke ouder kan zich engageren. Als lid van de ouderraad hoef je niet op elke activiteit aanwezig te zijn.
Interesse om je ook te engageren?  Geef ons gerust een seintje.


Wat doen we met het geld van de activiteiten?

Dit geld spenderen we volledig aan de infrastructuur van de school.  We hopen hierbij ons steentje te kunnen bijdragen aan een goeie werking van de school.